Sửa lỗi "This could be due to CredSSP encryption oracle remediation" khi remote desktop

 


Bước 1:
 Mở registry bằng cách:
Bấm 
Windows + R  và gõ vào regeditBước 2: Hãy truy cập theo đường dẫn [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System và tạo tạo CredSSP 

Bước 3: Tiếp theo tạo Parameters bên trong key CredSSPBước 4: Trong mục Parameters hãy tạo DWORD Value với tên là AllowEncryptionOracle
Bước 5: Click đúp chuột vào  "AllowEncryptionOracle" và đăt Value data là: 2


Đã hoàn thành các bước sửa lỗi, các bạn hãy thử tiến hành  remote lại và kiểm tra kết quả.

Chúc các bạn thành công!


Đăng nhận xét