Vai trò của Flash và ROM trong thiết bị Router Cisco


1. Flash: lưu hệ điều hành, load  hệ điều hành lên bộ nhớ RAM khi khởi động router

2. ROM: bộ nhớ chỉ đọc, chứa hệ điều hành phụ (Mini IOS), khi hệ điều hành chính bị lỗi, thì mini os sẽ được khổi phục

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DFS trong Unifi có ý nghĩa là gì?

DFS - Distribute File System – DFS Replication