Tìm hiểu về Etherchannel


- Giải pháp dự phòng tương tự Spanning tree

*Ưu điểm hơn Spanning-Tree: 

- Vừa có khả năng failover (Sử dụng đường chính), 1 đường phụ

- Vừa có khả năng loadbalacing(tận dụng tất cả các đường liên kết)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DFS trong Unifi có ý nghĩa là gì?

DFS - Distribute File System – DFS Replication