Phân biệt DTE và DCE với kết nối Serial trong mạng máy tính

Đầu dây DTE còn được gọi là đầu đực,nó có các chân cắm,còn DCE còn gọi là đầu cái nó không có các chân cắm.


Tham khảo thêm: tại đây


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DFS trong Unifi có ý nghĩa là gì?

Thông số Clock Rate là gì và tại sao phải đặt tham số Clock Rate khi kết nối Serial router Cisco