Hướng dẫn đổi Port cho XAMPP trên Windows

Xampp là phần mềm được lập trình viên web mà chưa có hosting để test thì Xampp là một lựa chọn cho các lập trình viên để giả lập host ảo ngay trên máy tính.

Bạn có thể tải phần mềm với phiên bản tương ứng cho windows  tại đây

Cài đặt Xampp cũng giống như các phần khác, bạn chỉ cần nhấn OKNext là xong.

Nếu bạn để mặc định thì nó sẽ cài đặt đầy đủ tính năng của một locallhost. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ quan tâm đến việc test website thì chỉ cần chọn:

1. Apache

2. MySQL

3. phpMyAdmin

Sau đó nhấn next liên tục để kết thúc cài đặt.

Đổi Port cho Xampp

Mặc định Xampp sẽ cài vào ổ C (Bạn cũng có thể cài vào ổ khác)
Tiếp theo, Khởi động Xampp lên
Nhấn Start cho Apache  MySQL


Nếu không thể Start, thì có thể Main Port mặc định 80SSL Port 443 của bạn đã đang được sử dụng cho phần mềm nào đó.

Chúng ta phải tiến hành đổi port lại như sau:


1. Click vào Config - > Chọn Service and Setting
2. Đổi Main Port -> 8080
3. Đổi SSL Port -> 465
4. Save


Sau khi đã đổi trong Service and Setting xong. Bạn phải đổi thêm ở trong 2 file sau đây nữa.

Chỉnh sửa Main Port trong file httpd.conf

Nhấn Ctrl + F tìm cổng 80. Thay Listen 80 bằng Listen 8080

Chỉnh sửa SSL Port trong file httpd-ssl.confNhấn Ctrl + F tìm 443. Thay Listen 443 bằng Listen 465.

-----> Hoàn tất việc đổi port và start lại XAMP và kết quả như bên dưới
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DFS trong Unifi có ý nghĩa là gì?