Lỗi kết nối Server Gmail trong Outlook

 Lỗi Outlook không kết nối được server.
Log onto incoming mail server (IMAP): the connection to the server failed.
Tham khảo: tại đây

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DFS trong Unifi có ý nghĩa là gì?

DFS - Distribute File System – DFS Replication