Kiểm tra những gì khi cấu hình mail server nội bộ không gửi ra ngoài?


Check các bản ghi DNS đã cấu hình đúng chưa?

- ASN có sạch không

- IP có sạch không(Ip có bị spam không?)

- Các bản ghi: PTR, SPF đã đủ chưa.

Đối với Gmail thì check spf mới cho nhận

Sau khi check xong 3 vấn đề trên thì có thể mail vào được gmail nhưng có thể cho vào Spam. Lúc này lại cần tới DKIM, DMARC,... 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DFS trong Unifi có ý nghĩa là gì?

Thông số Clock Rate là gì và tại sao phải đặt tham số Clock Rate khi kết nối Serial router Cisco