Cách xử lý khi kết nối đường FTTH qua SFP APtek 1115-20 vào Draytek 2952 (port WAN sáng) nhưng PPPoE lúc có lúc không?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DFS trong Unifi có ý nghĩa là gì?