Cách chuyển Server DC chạy trên hyper-V sang máy vật lý như thế nào?

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

DFS trong Unifi có ý nghĩa là gì?

Thông số Clock Rate là gì và tại sao phải đặt tham số Clock Rate khi kết nối Serial router Cisco